Category Archives: svenska

Fina finlandismer

Eftersom Sverige och Finland är olika stater (inte direkt något nytt, jag vet) med olika institutioner har det uppstått ett antal olika ord och termer som skiljer sig från tvarandra beroende på om man befinner sig i Sverige eller i … Continue reading

Posted in Språkhjälpmedel, svenska | Tagged , , , , | Comments Off on Fina finlandismer

Svenskan intresserar i finska skolor.

Läser man om svenskan i de finska skolorna på internet så kan man ofta stöta på sura miner och agg. Jag har tidigare skrivit om hur jag ansett detta vara en minoritet av de finska eleverna som är väldigt högljuda … Continue reading

Posted in ruotsin kieli, svenska | Tagged , , | Comments Off on Svenskan intresserar i finska skolor.

Ruotsinkielinen Nordsnakk-istunto syyskuussa – Svenskspråkig Nordsnakk-session i september-Swedish session in september

Seurava ruotsinkielinen istunto järjestään: Nästa svenskspråkiga session hålls: The next swedish languaged session will take place: 26 syyskuuta 20:00 Suomen aika(GMT+2) 26:e september 20:00 finsk tid(GMT+2) 26th september 20:00 finnish time(GMT+2) http://www.facebook.com/event.php?eid=246429458735671

Posted in finska, Nordiska språk, svenska | Comments Off on Ruotsinkielinen Nordsnakk-istunto syyskuussa – Svenskspråkig Nordsnakk-session i september-Swedish session in september