Finska är väldens andra svåraste språk

Det påståendet fick jag höra tidigt då jag flyttade till Finland för lite över fyra år sedan. Som helt handikappad i det finska språket vid det tillfället så var det bara tack och ta emot då jag inte hade några andra referensramar. Nu då efter fyra år, har jag fortfarande samma uppfattning?

Nu efter att ha lärt mig det rätt så svåra språket finska och kan använda det rätt bra så måste jag nog säga nej, finskan är inte alls världens andra svåraste språk(det allra svåraste påstås vara mandarin, eller kinesiska om man så vill). En snabb sökning på nätet ger också klart att språk som japanska och polska anses vara de absolut svåraste språken att lära sig. Slutsatsen man kan dra är att det är helt subjektivt att påstå att finska är världens andra svåraste språk.

Om man spinner vidare på det här då. Estland var under en lång tid en sovjetisk satellitstat i det forna östblocket. Under sovjettiden så fanns dock tillgång finsk television i landet. Ingen finska lärdes ut i skolorna, men ändå så lärde sig ett stort antal ester att förstå talad finska då språken ändå ligger så nära varandra. En bekant från Danmark som brukar resa mycket i Norden berättade också för mig att esterna han känner berättade att de ester som flyttat till Finland brukar anamma en finsk brytning(en början på en finlandsestnisk dialekt kanske?). Esterna anser nog att det finns långt mycket svårare språk att lära sig än finskan.

För egen del så tycker jag finska är rätt svårt då grammatiken skiljer sig mycket från mitt eget språk(svenskan). I finskan så byggs ofta meningar upp genom att man fogar in ändelser på verben och substantiven. (Ex: Naamassanikinko? = I mitt ansikte också?) Dock så är finskan väldigt lätt att lära sig uttala på rätt sätt. Finskans skriftspråk är mycket ung och det var inte för än under Sveriges reformation som prästen Mikael Agricola standardiserade det finska språket, genom att i lutheransk anda översätta Bibeln till ett av Sveriges dåvarande folkspråk finska. Detta har gjort att man läser precis som man skriver med väldigt få undantag. En lång vokal skrivs exempel med en dubbel-vokal. Till exempel det svenska ordet ”kaka” skulle på finskt vis skrivas ut, ”kaaka”. Lär man sig skriva rätt så lär man sig också att tala rätt, samtidigt som motsatsen också fungerar. Det vill säga att om man lär sig tala rätt, så lär man sig också att skriva rätt.

För en västerlänning så finns det flera stycken andra alfabet som är enormt svåra att lära sig. Om jag citerar en gammal klasskamrat från mina finskakurser; ”Alphabets where the letters have arms and leggs”(Alfabet där bokstäverna har armar och ben). Både mandarin, japanskan, thailändskan och koreanskan har just sådana bokstäver. Och de har tusentals olika varianter av dom. Lite närmare våra längs- och breddgrader finner man de slaviska språken som brukar sig av det kyrilliska alfabetet, som ryskan som på det också sju(7!) olika s-ljud.

Vad gäller ordförrådet i finskan så kan det också vålla lite problem, men bara lite. Finskan har under åren anammat många lånord från andra språk. Under svenska tiden-då Finland var en del av Sverige under 600 år- så togs många termer och ord upp i finskan då det inte fanns någon finsk motsvarighet. Många västfinska dialekter har också många svenska ord bevarade i sig. Några exempel är: Kööki=kök, förklätti=förkläde, brunni=brunn. Det finska fackspråket blir också det relativt lätt då många termer är påhittade på så vis att de beskriver sig själva. Exempel: lakimies=lagman(advokat), oikeusministeriö=rättsministeriet(justitieministeriet), syyttäjä=kommer från syyttää(beskylla) och ändelsen ”jä” som visar på att det är en person som gör något, betyder direkt översatt anklagare, men översätts; åklagare.

Finskan har sina egenheter, men det är ett mycket lätt språk att uttala samt att skriva. Dess terminologi är enkel att förstå och de lån som tagits både från svenskan och på senare tid från engelskan gör språket lättare att förstå, för en som talar ett av de germanska språken. Det enda som gör finskan någorlunda svår är dess grammatik. Men som tidigare nämnt så är det här också rent subjektivt, då karelare, ester och ingermanländare(talar de facto finska som) nog anser den finska grammatiken vara bland de lättaste i världen att lära sig. Så när någon påstår att ett språk är svårast i världen, så är det nästan likadant som att jag påstår för dig att Iron Maiden gör världens bästa musik!

Klicka här om du vill lära dig finska-> http://www.nordsnakk.com/?page_id=280

//Markus Söderman

This entry was posted in finska, suomea, Suomen kieli and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Finska är väldens andra svåraste språk

  1. Nordsnakk says:

    Tack! Missen är ändrad 🙂

Comments are closed.