Svenska? Närpesiska!

Man brukar säga att danskan har svåra dialekter, men nog kan svenskan också ha det. Prova på den österbottniska dialekten närpesiska i tal och skrift.

http://hbl.fi/nyheter/2011-12-14/kolumn-pa-narpesiska-ti-bensk-ela-itt-ti-bensk

This entry was posted in dialekter and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Svenska? Närpesiska!

  1. ibssoen says:

    DET ER IKKE FOR BØRN…!!! ;o) Næsten uforståeligt – ihvertfald for mig.

Comments are closed.