Finskan som Nordens franska

Norskan, danskan och svenskan är oftast fram som goda verktyg i nordiska kontakter. Man hävdar också att de är just de språk man bör använda framom engelskan. Men finskan då? Den talas ju trotts allt av 1/5 del av Nordens befolkning, alltså inte en helt obetydande del!

Nu är ju finskan ett ganska svårt språk att lära sig och det är inte för en fastlandsskandinav något man kanske börja förstå bara sådär. Men, som någon en gång sa till mig i en debatt: ”Om skandinaviskan är Nordens engelska, varför kan då inte finska vara Nordens franska?” Jag håller mycket med honom i det. Finskan är ett stor språk i Norden, rent av större än norskan och därför också mycket viktigt språk i Norden.

Det är allmänt känt bland många affärsmän att om man ska sälja något, så gör man det bäst på kundens språk. Det finns alltså ett kommercielt syfte och fördel för Nordens ”skandinaviska näringsidkare” att tillskaffa sig kunskaper i finska för att sälja till en befolkning på lite över 5 miljoner i det östra Norden. Redan nu så ses Norden redan som en enhetlig marknad av många storföretag. Jag gjorde för ett tag sedan en sökning på Norges, Svergies och Danmarks arbetsförmedlingar på ordet ”finska” alternativt ”finsk”. Då fick jag hundratals olika arbetsplatsmöjligheter runt om i Norden. De flesta i Sverige, många i Norge och några i Danmark.

Detta leder oss in på den gemene arbetaren. Det finns alltså goda möjligheter att få jobb i främst Sverige och Norge om man behärskar finska. Vad jag har hört ryktesvägen med så brukar den som söker och har rätt kunskaper också få jobben rätt fort, då arbetartillgången är så låg på de här platserna utanför Finland. Jag har själv också sett lappar på Finlands arbetskraftsbyråer att de söker arbetskraft till de här företagen i Sverige.

Utöver det rent kommersiella och penningindrivandet så kan man faktiskt också tala med andra nordbor på finska utanför Finland. Sveriges största minoritet är de så kallade sverigefinnarna, plus att tornedalsfinnarna snackar en dialekkt av finskan och i Norge så bor ett stort antal kvener. Kvenerna och tornedalingarna brukar man säga ha ett eget språk, men de snackar de facto finska, fast med många norska respektive svenska lånord.

Finskan är inte bara det där perifiera språket borta i öst, utan också ett viktigt språk för många i Norge och Sverige. I Sverige så har man till och med rätt till service på finska hos staten och kommunen in det så kallade ”finska förvaltningsområdet” som omfattas av cirka 27 kommuner.

Markus Söderman

Här kan du lära dig finska:
Lite var stans i Finland http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/studera-i-norden/studera-i-finland/spraakkurser-i-finland

Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda http://www.svefi.net/studier.html

Axevalla folkhögskola i Stockholm http://www.axevalla.fhsk.se/htdocs_fi/index_fi.htm

This entry was posted in finska, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.