Rapporti 2 ruotsinkielisestä istunnosta-Rapport från svensk session nr. 2

Olimme kaksi Ruotsista jotka puhuivat ja yksi kuuntelija. Puhuimme vapaasti ihan kaikeista yhdessä tunnissa.

Svenska
Vi var två från Sverige som snackade med varandra och en lyssnare. Vi pratade fritt om allt möjligt i ca. 1 timme.

This entry was posted in Rapporter-Rapportit and tagged , . Bookmark the permalink.