Svenskan intresserar i finska skolor.

Läser man om svenskan i de finska skolorna på internet så kan man ofta stöta på sura miner och agg. Jag har tidigare skrivit om hur jag ansett detta vara en minoritet av de finska eleverna som är väldigt högljuda och inte bör ses som representanter av en majoritet. Nå, åter igen så kommer det bevis på att svenskan faktiskt intresserar i de finska skolorna och att en nästan egen majoritet är positivt inställda till svenskan. Helsingfors universitet rapporterar nämligen i en ny forskningsrapport att så är fallet.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/aktuellt/arkiv/1-2012/24-13-50-06.html

This entry was posted in ruotsin kieli, svenska and tagged , , . Bookmark the permalink.