Rapport skandinavisk session 6(suomeksi alhalla)

Var hälsade nordsnakkare och andra intresserade!

Nordsnakks sjätte skandinaviska session hölls med tre deltagare. Med i snakket var representanter från de finska, svenska och danska språkgrupperna. Alltså talades danska och svenska under sessionen. Jag må ännu en gång berömma Emilia R som deltog för sin mycket goda svenska. Jag trodde allvarligt först hon var en finlandssvensk innan jag blev informerad om annat 🙂 Vidare tackas Marc V för att han kom och snackade danska med oss!

Olkoon tervetuleita nordsnakkarit ja muut kiinnostuneet!

Nordsnakkin kuudes skandinaviankielinen istunto on pidetty. Mukaan snakkiin oli ihmisiä suomen- ruotsin- ja tanskan kieliryhmästä. Istunnossa puhuttiin tanskaa ja ruotsia. Kehun Emilia R kun hän puhui niin hyvä ruotsia että luulin hänen oleva suomenruotsalainen! Vielä kiitoksia Marv V:lle kun hän tuli puhumaan tanskaa meidän kansamme!

Markus Söderman

This entry was posted in finska, Nordiska språk, Rapporter-Rapportit and tagged . Bookmark the permalink.