Skandinaviskan lever del II

I det senaste inlägget –som kan läsas här– gick vi igenom hur skandinaviskan existerar och används i dagens läge under namnen danska, norska och svenska. Det finns många indikationer på att skandinaviskan också lever i våra länders administration och utbildning, något som kommer att behandlas i det här inlägget i vilket vi kommer att titta närmare på skandinaviskan i Finland.

I Finland så har högskolor och universitet rätt att utkräva bevis på att man behärskar språket på vilket undervisningen sker. I Finland så sker utbildningen i regel på finska, svenska eller engelska. Om man söker till en svenskspråkig utbildning vid t.ex. Åbo Akademi, Arcada eller Svenska Handelshögskolan så brukar man i regel vara tvungen att visa upp bevis på att man kan svenska. De olika skolorna har olika praxis för hur man bevisar sina språkkunskaper, men gemensamt för de alla är att man kan visa upp betyg från en tidigare gymnasial utbildning där undervisningsspråket varit svenska. Alternativt så kan man delta i något av skolornas språkprov i det nämnda språket. Nu finns det dock undantag!

Vid Svenska Handelshögskolan(HANKEN) så kan man slippa språkprovet om man har en bakgrund där skolutbildningsspråket varit norska, danska, färiska eller isländska! Vid ingen av de andra undersökta skolorna så har man ansett färiska och isländska som skolbildningsspråk varit ansett som tillräkliga kunskaper i svenska!

Vid yrkeshögskolan Haaga-Helia så ger man utbildning på finska, svenska och engelska. Även här kräver man att man bevisar tillräckliga kunskaper i svenska. Efter en kort diskussion per e-post med skolan framgår att sökande med danska och norska som skolutbildningsspråk faller in i ramen för de som kan tillräckligt med svenska och kan börja studera där utan skilt språkprov. I samma kunde de berätta för mig att man tyvärr kommer att lägga ner alla Haaga-Helias svenskspråkiga utbildningar efter beslut på ministerienivå(departementsnivå).

Åbo Akademi som är en enspråkigt svensk skola hänvisade mig till detta dokument. Den som svarade på mitt spörsmål underströk också i sitt mejl att de som gått i dansk och norsk skola inte behöver göra något språkprov för att bevisa tillräckliga kunskaper i svenska.

Yrkeshögskolan Novia. Var mycket kortfattade i sitt mejl: “Till språkprov i svenska (vid Novia) kallas de som inte har svenska, norska eller danska som modersmål/skolbildningsspråk, se http://ansokan.novia.fi/YH-examen/sprakprov-i-svenska.html .”

Yrkeshögskolan Arcada har samma praxis som Novia, Haaga-Helia och Hanken. Alltså att de som har haft norska eller danska som skolutbildningsspråk anses har tillräckliga kunskaper i svenska.

Helsingfors Universitet har många olika relativt självständiga fakulteter som har olika praxis i frågan. Tyvärr så ser det ut att de olika fakulteterna har en något striktare hållning i denna fråga.

De många skolorna har med Helsingfors Universitet som undantag en praxis där norskan och danskan välkomnas som om det skulle vara svenska. Skandinaviskan lever i Finland inom utbildningsväsendet om än benämnt som tre olika språk. I senare inlägg så kommer skandinaviskan att undersökas i de andra nordiska länderna och kanske rent av inom administrationen i de nordiska länderna.

 

Markus Söderman

This entry was posted in Nordiska språk and tagged , , . Bookmark the permalink.