Skånska

Tidigare fick vi bekanta oss med den svenska dialekten kallad närpesiska. Här kommer ett smakprov på skånska!  HOPP! Länken fungerar icke mer. Det skall åtgärdas så fort ett bra ersättande klipp hittats!

Skånskan har sin speciella prägel då området tillsammans med Halland och Blekinge fram till 1600-talet var östra Danmark. Danmark förlorade dess värre områdene till Sverige som under den tiden höll på att bygga upp sin stormakt. I vilket fall skulle den nyblivna befolkningen försvenskas och den danska bibeln förbjöds och den svenska bibeln var den enda som skulle tillåtas att predika i från. Allmogen böt på det här sättet snabbt språk, medan adeln som fortfarande reste till och från Danmark länge höll kvar danskan, vilket blev lite av ett statusspråk bland de skånska adelsmännen.

I vilket fall då tiden gick och skånskan försvenskades så hölls fortfarande den speciella prägeln på språket och än idag så lever många rent danska ord eller varianter där av kvar i skånskan. Intressant att notera att dialekterna inte är lika tjocka i Halland och Blekinge som har samma historia som Skåne och i alla fall blekingsk dialekt är mycket nära de småländska dialekterna.

Har du tips på andra intressanta nordiska dialekter, så kan du skicka e-post till info(a)nordsnakk.com!

This entry was posted in dialekter and tagged , , . Bookmark the permalink.