Rapport från skandinavisk session 9

Hej på er alla!

Skandinavisk session 9 har nyligen hållits, samtidigt måste ge mig själv lite ris då jag inte avlagt rapport från session 8!

Kort om session 8. Vi var tre deltagare och en åhörare. Som vanligt så reppresenterade jag delvis Finland och delvis Sverige. Sedan hade vi Ivan från Norge och Malin från Finland. Sessionen gick bra och samtalet fortsatte långt över den målsatta timmen! 🙂

Men än bättre skulle jag säga att session 9 gick! Vi tre som var med och talade i session 8 var också med i session 9. Där till så kom Alexander från Danmark med efter en timmes tal. Vi samtalade lite om litteratur, lite mer om ekonomiska strukturer och något om oss själva. Vi funderade även över hur pass förståelig estniska är för en som kan finska och kom fram till att den är ganska annorlunda för en finskspråkig trotts allt.

Jag ser redan fram mot nästa session som kommer att bli för de som vill öva sin svenska! 🙂

Markus Söderman

This entry was posted in Rapporter-Rapportit and tagged , , , . Bookmark the permalink.