Arbetet med finskan framskrider

Jag har under de senaste dagarna gjort större uppdateringar vad gäller sektionen med finskan. Verbdelen så gott som färdig och där kan man nu lära sig att böja verb i presens(nutid). Jag

har försökt hålla språket väldigt beskrivande och skriver förklarande ord i anslutning till grammatiska termer då de presenteras. Till exempel: Verb-något man gör, presens-nutid. Men blir det ändå svårt att förstå vad som menas så fråga gärna i kommentarfältet eller per e-post!

Här näst så kommer jag att behandla substantiv(sådant man sätter en eller ett framför) och enkla meningar.

//Markus Söderman

This entry was posted in finska and tagged , . Bookmark the permalink.