Leve Finlands konung!

559px-King_of_Finland's_crown2Vafalls? Vadå Finlands konung undrar du? Även hur udda det än låter så har den över 90-åriga republiken Finland en gång i tiden varit en monarki med en vald men aldrig krönt kung.

Allt började i 1900-talets början under första världskriget och i tumultet vid Finlands födelse som en självständig nation. Efter Oktoberrevolutionen och kommunisternas maktövertagande i Ryssland bestämde sig det ryska storfurstendömet Finland att utropa sig självständig efter lite över 100 år som en del av Ryssland. Kort efter att Finland utropat sig självständigt så hände två viktiga saker i den här kungasagan. Det finska inbördeskriget och debatten rörande Finlands regeringsform.

Innan kriget talade en majoritet av Finlands folkvalda för en republik med en folkvald president. De som förespråkade monarkin pekade på att Finland fortsatt skulle vara en monarki i enlighet med Gustav III regeringsreform och att det var den som stadigt varit i kraft under ryska tiden då den ryske Tsaren fungerade som Finlands monark.

År 1918 utbröt dock det finska inbördeskriget där de vita slogs mot de röda. Bakgrunden är olika beroende på ur vilken synvinkel man ser det. Enligt de som slogs på den vita sidan, som bestod mest av borgare och rika, så handlade det hela om att bevara Finlands självständighet, medan de som slogs på den röda sidan såg det hela som en klasskamp. Innan kriget hade det funnits stora splittringar i landet och likt nere på kontinenten så var även Finland en krutdurk som endast behövde en gnista för att antändas.

Kriget började med att den vita sidan började avväpna ryska styrkor som fortfarande uppehöll sig i landet och vissa stridigheter började. Kort där efter proklamerade den röda sidan att den vita sidan hade inlett stridigheter mot Finlands arbetarbefolkning. Viktigt att minnas här är att de ryska soldaterna sågs som arbetarfränder av den röda sidan i Finland. En röd lykta tändes på svenska teatern i Helsingfors och det röda upproret hade satt igång.

För att återgå till Finlands kung så är kriget oerhört viktigt och då även kriget på kontinenten. Den vita sidan i Finland sökte hjälp utifrån och då dels från Sverige, men främst från Tyskland som i det här skedet inte visade tecken på sammanbrott. Man kom att motta hjälp i form av frivilliga från Sverige, som inte ville se att Finland fick ett kommunistiskt styre, i form av frivilliga och viss materiel hjälp. Från Tyskland mottog man dock direkt hjälp i form av reguljär trupp som kom att landstiga på Finlands sydligaste udde Hangö. Hjälpen kom inte helt gratis, utan man var tvungen att ingå handelsavtal som gav Tyskland en massa fördelar vad gäller Finlands utrikeshandel. Där till så beslöt man att välja en de tyska prinsarna till finländsk kung och monark.

Kriget slutade med seger för den vita sidan och ett kraftigt nederlag för den röda sidan. Efter kriget så gick många av de som stridit på den röda sidan i landsflykt. Där till så
Friedrich_Karl_HK_02Man kunde där med välja Prins Fredrik Karl av Hessen till Finlands kung utan större motstånd. Han började lära sig finska och hans kunganamn skulle bli Väinö I. Dock så skulle valet visa sig vara problematiskt för Finlands framtid som självständig nation. Kriget gick som känt inte bra för Tyskland i slutskedet och där till så var Finland som vilken annan stat som helst helt beroende av att deras självständighet blev erkänd.uteslöts många från den finländska politiken eller datt fängslade. Det betydde att de tidigare så stora socialdemokraterna hade lite till inget inflytande i Finlands parlament och politik. De som förespråkade monarki hade där med majoritet i den så kallade lantdagen.

De segrande makterna i första världskriget pressade Finland och sa att de skulle se det som problematiskt att erkänna Finlands självständighet om man valde en tysk Prins till landets statsöverhuvud. I december 1918 avsade sig Karl Fredrik av Hessen sig den finska tronen innan han blivit krönt. Gustaf Mannerheim klev istället in som riksföreståndare fram till den republikanska regeringsreformen genomdrevs 1919.

This entry was posted in Nordisk historia and tagged , , , . Bookmark the permalink.