Fina finlandismer

Eftersom Sverige och Finland är olika stater (inte direkt något nytt, jag vet) med olika institutioner har det uppstått ett antal olika ord och termer som skiljer sig från tvarandra beroende på om man befinner sig i Sverige eller i Finland. Det finns också sådana termer som saknar motsvarighet i det andra landet då motsvarande institution eller företeelse saknas i något av länderna. Det kan låta väldigt råddigt (krångligt) men som exempel kan man ta ordet bergsråd. Förr i tiden fanns det bergsråd i Sverige, men den benämningen upphörde på 1800-talet och titeln finns nu bara i Finland. Bergsråd i Finland är en hederstitel som delas ut av Finlands president till framstående industriledare efter att en ansökan till presidenten lämnats in ackompanjerad av en ansenlig summa pengar.

Sedan finns ord som har motsvarigheter i båda länderna men kallas något annat. I Sverige är de olika ministrarna chefer för deras respektive departement. Exempelvis är utrikesministern i Sverige chef för utrikesdepartementet. I Finland finns också en utrikesminister men denna är inte chef för ett departement utan för ett ministerium. Ett annat exempel är övergångsställe (dk: fodgængerfeldt, no: Fotgjengerovergang) som fram till år 2020 kallas skyddsväg i finländsk lagtext. I och med den vägtrafiklagen från 2020 i Finland har man gått över till att kalla det för övergångsställe, men ordet skyddsväg kommer antagligen leva kvar länge i folkmun.

Gemensamt för orden ministerium och skyddsväg är att de är så kallade finlandismer. En finlandism är ett ord eller uttryck som bara används i Finland eller är mer frekvent i Finland än i Sverige. En officiell Finlandism är ett sådant ord som används i officiella sammanhang eller i lagtext och ska användas i finländsk lagtext när man skriver på svenska. Det är alltså fel att tala om finländska departement på samma sätt som det skulle vara fel att tala som svenska ministerium.

Utöver de officiella finlandismerna finns även allmänt etablerade finlandismer och är sådana ord som används mer vardagligt av de flesta finlandssvenskar och inte anses vara rent dialektala (för likt svenskan i Sverige råder variation i svenskan i Finland). Vanliga ord som faller in under den här kategorin är ord som kiva (trevlig/härlig/fin), stöpsel (stickpropp), halare (overall) och skrinnskor (skridskor). De här används väldigt frekvent och kan vara bra att känna till i kontakt med finlandssvenskar, men det är också bra att finlandssvenskar vet att dessa ord kan orsaka kommunikationsproblem i kontakt med sverigesvenskar och andra nordbor, som kanske bara är vana med sverigesvenska.

I sista gruppen finns så kallade oaccepterade finlandismer.

Läs mer om finlandismer i Finlandssvensk ordbok av Charlotta af Hällström-Reijonen & Mikael Reuter

Hit hör sådana ord och uttryck som den finlandssvenska språkvården avråder från, men ändå förekommer mer eller mindre i finlandssvenskt tal och skrift. Exempel är betydelseförskjutningar av ord där till exempel man i Finland kan säga att man “söker sina barn på dagis” då man hämtar dem. För en sverigesvensk kan uttrycket låta väldigt underligt eftersom verbet söka pekar på att barnen skulle vara försvunna eller borttappade! Åker du metro (tunnelbana) Helsingfors centrum kan du också se att man bör betala biljetten, annars kan man åläggas med en kontrollavgift på 80 €. För finlandssvenskar är bör mer tvingande än en stark rekommendation som det uppfattas som i Sverige.

Eftersom finlandssvenskar i regel lever i en minoritetskontext påverkas deras språkbruk ofta av majoritetsspråket finskan. Det betyder att finlandssvenskar ibland använder sig av finskinfluerad grammatik i sin svenska, samt att det kan förekomma rikligt med lånord från finskan. Det här är inget ovanligt för språk i liknande situation. Precis som i Sverige tas många lån in från världens för tillfället starkaste prestigespråk engelskan i Finland, både bland finlandssvenskar och finnar. Resultatet är att finlandssvenskar har lånat andra ord från engelskan som man inte lånat in (i samma utsträckning) i Sverige. Exempelvis talar man oftare om printer än skrivare i Finland än i Sverige eller att “pointen” med något är något. Exempel: Pointen med den här texten är att sprida kunskap om svenskans variation.

Här nedan finns en lista med tio vanliga finlandismer:

Finlandssvenska Sverigesvenska Danska Bokmål
Kiva Trevligt/härligt/fint Dejlig(t) Herlig/behagelig
Stöpsel Stickpropp Stikprop Støpsel
Metro Tunnelbana Metro T-bane
Semla Fralla/Småfranska Rundstykke Rundstykke
Plättar (även i Norrbotten) Pannkaka Pandkage Pannekake
Alko Systembolaget Vinmonopolet
Skorpmjöl Ströbröd Rasp (brød) Strøkavring
Att byka Tvätta kläder At vaske tøj Å vaske klær
Bör Måste/ska Skal
Talko Frivilligt arbete Frivilligt arbete Dugnad
Vessa Toalett Toilet/WC Toalett/do
This entry was posted in Språkhjälpmedel, svenska and tagged , , , , . Bookmark the permalink.