Om Nordsnakk

Nordsnakk var till en början en möjlighet för nordbor att träffas och tala med varandra digitalt. Tyvärr har Nordsnakk drivits ideellt av enbart en person som sedan blev oerhört upptagen med universitetsstudier, vilket har resulterat i att inga skype-sessioner anordnats på många år.

Webbsidan är i alla fall uppe och fylls stundvis på med nytt material. Inga nya sessioner planeras, men underskrivande arbetar fortfarande med nordiska språk för att förbättra den nordiska grannspråksförståelsen, bland annat genom Nordkurs.

Den gamla beskrivningen var följande och är helt open source och är helt enligt Creative commons mest tillåtande beskrivning. Gör alltså vad ni vill med den. ?

Ungefär en gång i månaden så anordnas ett gruppsamtal i Skype där finnar, svenskar, danskar, norrmän och Islänningar av alla dess sorter kan öva upp den nordiska språkförståelsen med varandra genom att man pratar i gruppsamtal på Skype med varandra.

Även sessioner för de finskspråkiga som vill lära sig svenska anordnas för att sedan kanske ge sig i kast med att snacka med danskar och norrmän. Även sessioner där man talar enbart danska, finska eller annat språk i Norden kan anordnas om det finns efterfrågan och resurser.

Allt man behöver är hörlurar/högtalare, mikrofon och programmet Skype. Skype kan laddas ner gratis på http://www.skype.com/

Steg för steg:

1. Installera Skype (kan laddas ner gratis på www.skype.com)

2. Se till så att mikrofon och annan utrustning fungerar.

3. Lägg till användaren ”Nordsnakk” i Skype.

4. Följ Nordsnakk på Facebook, Twitter eller den här bloggen för att se när en session hålls.

5. Va inloggad på skype enligt evenemangets instruktioner(Alltid skandinavisk tid(GMT+1) i de skandinaviska sessionerna och finsk tid(GMT+2) i “svenska som främmande språk”-sessionerna).

Även om Nordsnakks uppgift är att få folk att tala med varandra så fungerar webbsidan tillsammans med twitter-kontot och facebook-kontot som en portal för de som vill lära sig de nordiska språken, samt för att få reda på vad som sker språkligt och språkpolitiskt i Norden och på de ställen där ett av Nordens språk talas.