Finska

Här kommer det att läggas ut och kontinuerligt uppdateras information om finsk grammatik.

Finskan brukar beskrivas av modersmålstalare av språket som ett väldigt svårt språk, ett rent av omöjligt språk. Själv är jag av annan uppfattning. Ja, grammatiken är svår, men den långa gemenskapen med Sverige och Norden har gjort att språket tagit in många lånord. Nu för tiden så lånas också många engelska ord in i språket. Där till så uttalas ord i stort sätt alltid som det skrivs och därför är jag av den övertygelsen att man kan lära sig finska via internet.

Finskan skiljer sig mycket från de germanska språken. Då man i germanska språk mest använder sig av prepositioner(på, till, av) så använder man sig i finskan av ändelser även kallade kasus(-lla/-llä, -hVn, -lle). Det gör att hela meningar kan skrivas ihop till ett ord. Exempel: “I mitt ansikte också?”=”Naamassanikinko?” I det här fallet har ändelser fogats till substantivet Naama – ansikte(substantiv=det man kan sätta en eller ett framför).