Stadieväxlingar och kasus

Finskan är som det är beskrivet i introduktionen uppbyggt av ändelser, även kallade kasus. Det betyder att man har ändelser istället för prepositioner. När man tillfogar en ändelse så kan det hände att det hända att det sker en stadieväxling, alltså att en bokstav eller en bokstavskombination i ordet som ändelsen fogas till ändrar form eller försvinner. De olika stadiväxlingarna beskrivs närmare då de blir aktuella, men här nere finns en tabell för de olika stadieväxlingarna.

Starkt stadie Svagt stadie Exempel
pp p Pappa ~ papan
tt t Hattu ~ Hatun
kk k Lakko ~ Lakon
p v Lapa ~ lavan
Vt Vd Rata ~radan
ht hd Vihta ~ vihdan
k

Ruoka ~ruoan
mp mm Sampo ~ Sammon
nt nn Kunta ~kunnan
nk ng Sanko ~ Sangon
lt ll Valta ~ Vallan
rt rr Parta ~ parran

OBS! Stadieväxlingen sker inte alltid som i exemplen utan kan också ske från svagt stadie till starkt stadie: Rengas ~ Renkaat

Fortsätt härifrån till verb.