Räknesystem i Norden – Tællesystem i Norden

Bland språken i Norden kan man hitta olika/forskellige sätt att räkna på. Både i danskan och norskan så har man till och med två olika sätt att räkna/tælle på! Här nedan så följer en presentation av de olika räknesätten.

Svenska systemet

1 till 10 11 till 20 21 till 30 40, 50…90, 100, 10000, 100 000
Ett Elva Tjugoett Fyrtio
Två Tolv Tjugotvå Femtio
Tre Tretton Tjugotre Sextio
Fyra Fjorton Tjugofyra Sjuttio
Fem Femton Tjugofem Åttio
Sex Sexton Tjugosex Nittio
Sju Sjutton Tjugosju Hundra
Åtta Arton(Aderton) Tjugoåtta (Ett)Tusen
Nio Nitton Tjugonio Tiotusen
Tio Tjugo Trettio Hundratusen

Samma system hittar man både i finskan, danskan, norskan och isländskan med. Den stora skillnaden är att både i danskan och norskan så använder man ett helt annat system paralellt med detta system.
I svenskan så kan 1,5 också utläsas som “halvannan”(till exempel halvannan miljon= 1 500 000) men det är något som tyvärr är på väg ur svenskan och alla vet därför inte vad “halvannan” betyder.
Halvannan hittar man också i finskan i ordet “puolitoista” som direkt översatt betyder just “halvannan”.

Finska systemet

Det finska systemet skulle man praktiskt taget kunna översätta direkt från svenska. På finska räknar man på samma sätt som i svenska först med ental, sedan ton-talen, tiotalen+entalen, sedan hundratalen+tiotal+ental. T.ex. yksi(1), kymmenen(10), yksi-toista(11), kaksi-kymmentä-yksi(21), sata-kaksi-kymmentä-yksi(121). Som tidigare sagt så finns också halvannan i finskan med och då i formen puolitoista.

1 till 10 11 till 20 21 till 30 40, 50…90, 100, 1000, 10 000, 100 000
Yksi Yksitoista Kaksikymmentäyksi Neljäkymmentä
Kaksi Kaksitoista Kaksikymmentäkaksi Viisikymentä
Kolme Kolmetoista Kaksikymmentäkolme Kuusikymmentä
Neljä Neljätoista Kaksikymmentäneljä Seitsemän-kymmentä
Viisi Viisitoista Kaksikymmentäviisi Kahdeksan-kymmentä
Kuusi Kuusitoista Kaksikymmentä-kuusi Yhdeksän-kymmentä
Seitsemän Seitsemäntoista Kaksikymmentä-seitsemän Sata
Kahdeksan Kahdeksantoista Kaksikymmentä-kahdeksan (Yksi)tuhatta
Yhdeksän Yhdeksäntoista Kaksikymmentä-yhdeksän Kymmenentuhatta
Kymmenen Kaksikymmentä Kolmekymmentä Tuhatsata

Norska systemet
I Norge använder man sig av två olika räknesystem. Ett som är likt det svenska räknesystemet och ett lite mindre använt system som är likt det tyska systemet med ental före tiotal. Exempel: Säger den norska expediten till exempel ”Seks og tyve” så menar hon antagligen 26 och inte 6 kronor och 20 öre som man kanske menar på svenska. Det tyska systemet är dock en aningen gammalmodigt och inget som i regel används dagligen av norrmän själva. Men just för att inte missförstånd ska uppstå så brukar man säga 6 kroner och 20 øre, eller vad det nu kan vara för prissumma man talar om. Här nedan följer en tabell över de norska räkneorden.

1 till 10 11 till 20 21 till 30 40, 50…90, 100, 10000, 100 000
En Elleve Tjueen Førti
To Tolv Tjueto

Femti

Tre Tretten Tjuetre

Seksti

Fire Fjorten Tjuefire

Sytti

Fem Femten Tjuefem

Åtti

Seks Seksten Tjueseks

Nitti

Syv Sytten Tjuesyv

Hundre

Åtte Atten Tjueåtte

Tusen

Ni Nitten Tjueni

Ti tusen

Ti Tjue Tretti

Hundre tusen

Gemensamt med svenskan så kan 1½(en och en halv) i norskan utläsas som “halvannan”. Tyvärr så är detta på väg ur svenskan och många i Sverige vet inte vad en “halvannan” betyder.

Danska systemet

Likt norskan så använder man sig av två räknesystem i danskan. Ett lite lättare och ett som kan upplevas vara lite krångligare. Det lite krångligare danska systemet är lite av en blandning av det tyska räknesystemet där man sätter entalen innan tiotalen och det franska systemet där man räknar i antal tjog(20) istället för tiotal. Ett exempel är att numret 95 på danska läses ut:”Femoghalvfems”. Alltså först kommer ”fem” som anger entalet 5 och sedan kommer ”halvfems” som anger att det är fem tjog(5×20) minus ett halvt tjog(-10), det vill säga 90.

Det här systemet är alltså det som är mest i allmänt bruk i Danmark och det “svenska räknesättet” är på väg att försvinna ur danskan helt och hållet. Nedan följer en tabell över det mer förekommande systemet(och det man borde kunna om man ska till Danmark).

1 till 10 11 till 20 21 till 30 40, 50…90, 100, 10000, 100 000
En Elleve Enogtyve Fyrre
To Tolv Toogtyve Halvtreds
Tre Tretten Treogtyve Tres
Fire Fjorten Firogtyve Halvfjerds
Fem Femten Femogtyve Firs
Seks Seksten Seksogtyve Halvfems
Syv Sytten Syvogtyve Hundrede
Otte Atten Otteogtyve Tusinde
Ni Nitten Niogtyve Titusinde
Ti Tyve Tredive Hundredetusinde

Det “svenska räknesättet” finns dock kvar och används fortfarande på vissa områden. Till exempel då checkar skrivs ut så skriver man enligt det sättet. Fast saken hör ju också till den att få personer i dagens läge använder sig av checkar.

Precis som i norskan kan det bli problem ibland(även för danskarna själva) i butiken. Då danskan säger seksoghalvtreds(56) så kan det uppfattas som 6 kronor och 50 öre. Det allmäna i Danmark för att kringå detta är dock att man använder sig av en halv(½). Alltså att 6,50 sägs som “seksenhalv(6½)”. Problematiskt blir dock vid nummer som 200,50 då det låter konstigt att säga tohundredeenhalv(200½). Då bör man precisera sig och säga “200 kroner og 50 øre”. I danskan använder man sig också av halvannan och det kommer speciellt till bruk då man vill säga 1,50 då en og halvtreds kan uppfattas som 51.

(Speciellt tack till de som korrigerat den här texten)