Substantiv

En hund(fi. koira) är ett substantiv – ©Markus Söderman

Ett substantiv är ett namn på en sak, till exempel en sten(fi. kivi) eller ett lejon(leijona). I svenskan är substantiv sådana ord man kan sätta artiklarna en eller ett framför(en, ei, et på norska).

På finska är många substantiv lätta att lista ut vad de betyder, mycket på grund av Finlands historia då många ord lånats in från främst svenskan, men också fornnordiskan och tyskan, forngermanskan och i modern tid mycket från engelskan. Ett par exempel på lånord:

Traktori = Traktor
Laki = Lag(Da. No. lov)
Maanantai = Måndag
Tiistai = Tisdag
Torstai = Torsdag
Perjantai = Fredag
Lauantai = Lördag(Nynorsk Laurdag)
Sunnuntai = Söndag(Nynorsk Sundag)

Extra: Keskiviikko – Onsdag. Direkt översatt Mittvecka

Till de gamla finska orden hör till exempel ord som har med kroppen att göra; silmä – öga, maksa – lever, syli – famn, kieli – tunga(även språk), Suomi – Finland. Det kan vara bra att veta vilka ord som tillhör de gamla finska orden eftersom de ofta(men inte alltid) böjs på annat sätt än nyare lånord då orden slutar på i. Exempel: Suomen kielen kielioppi – Det finska språkets grammatik.

I exempelmeningen ovan har alltså ordet kieli böjts i genitiv(ägandeformen) och tagit formen kielen. Alla moderna lånord(substantiv) som slutar på i böjs i genitiv enkelt genom att man fogar ett -n till ordet. Obs! Genitiv kräver stadieväxling!

Posti -> Postin – Post -> Postens
Traktori -> Traktorin – Tarktor -> Traktorns
Laki -> Lain – Lag -> Lagens
Syli -> Sylin – Famn -> Famnens (Syli är ett gammalt finskt ord)

De finskan finns inte som i de skandinaviska språken några språkliga genus samt att bestämdhet kan se ut på lite olika sätt. Auto betyder alltså både bil och en bil. Dock kan ordföljden skapa en viss betydelseskillnad. Jämför till exempel följande två meningar:

Auto on pihalla – Bilen står på gården
Pihalla on auto – Det står en bil på gården