Rapport från skandinavisk session 9

Hej på er alla!

Skandinavisk session 9 har nyligen hållits, samtidigt måste ge mig själv lite ris då jag inte avlagt rapport från session 8!

Kort om session 8. Vi var tre deltagare och en åhörare. Som vanligt så reppresenterade jag delvis Finland och delvis Sverige. Sedan hade vi Ivan från Norge och Malin från Finland. Sessionen gick bra och samtalet fortsatte långt över den målsatta timmen! 🙂

Men än bättre skulle jag säga att session 9 gick! Vi tre som var med och talade i session 8 var också med i session 9. Där till så kom Alexander från Danmark med efter en timmes tal. Vi samtalade lite om litteratur, lite mer om ekonomiska strukturer och något om oss själva. Vi funderade även över hur pass förståelig estniska är för en som kan finska och kom fram till att den är ganska annorlunda för en finskspråkig trotts allt.

Jag ser redan fram mot nästa session som kommer att bli för de som vill öva sin svenska! 🙂

Markus Söderman

Posted in Rapporter-Rapportit | Tagged , , , | Comments Off on Rapport från skandinavisk session 9

Skandinavisk session!

Den 4 december 2012 kommer det att hållas en skandinavisk session. Vi kommer att tala om jul, snö, lucia och annat som hör december till. Sessionen hålls 18:00 CET eller skandinavisk tid om man så vill. Varmt välkomna!

Posted in Session - Istunto | Tagged , , , | Comments Off on Skandinavisk session!

Skånska

Tidigare fick vi bekanta oss med den svenska dialekten kallad närpesiska. Här kommer ett smakprov på skånska!  HOPP! Länken fungerar icke mer. Det skall åtgärdas så fort ett bra ersättande klipp hittats!

Skånskan har sin speciella prägel då området tillsammans med Halland och Blekinge fram till 1600-talet var östra Danmark. Danmark förlorade dess värre områdene till Sverige som under den tiden höll på att bygga upp sin stormakt. I vilket fall skulle den nyblivna befolkningen försvenskas och den danska bibeln förbjöds och den svenska bibeln var den enda som skulle tillåtas att predika i från. Allmogen böt på det här sättet snabbt språk, medan adeln som fortfarande reste till och från Danmark länge höll kvar danskan, vilket blev lite av ett statusspråk bland de skånska adelsmännen.

I vilket fall då tiden gick och skånskan försvenskades så hölls fortfarande den speciella prägeln på språket och än idag så lever många rent danska ord eller varianter där av kvar i skånskan. Intressant att notera att dialekterna inte är lika tjocka i Halland och Blekinge som har samma historia som Skåne och i alla fall blekingsk dialekt är mycket nära de småländska dialekterna.

Har du tips på andra intressanta nordiska dialekter, så kan du skicka e-post till info(a)nordsnakk.com!

Posted in dialekter | Tagged , , | Comments Off on Skånska

Sommar och Wikipedia

Hej mina vänner!
Juli månad börjar närma sig sitt slut nu och Nordsnakks inoficiella sommaruppehåll kan därmed också upphävas. Det betyder också att en ny skandinavisk session kommer att hållas inom kort. Men mer information om det kommer senare.

Man kan notera att den för alla internetanvändare så väl kända webbsidan wikipedia har något som kallas för dagens skandinaviska artikel. Detta finner man på danska, svenska, nynorska och på bokmålsnorska wikipedia. Tanken verkar vara att Wikipedia sätter en artikel där från någon av de andra skandinaviska wikipediorna. Helt bra drag av Wikipedia!

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Sommar och Wikipedia

På harryhandel i Finland

I norge finns ett begrepp som lyder. “Harryhandel”. Kort sagt så betyder det att man åker över gränsen för att handla billig mat och andra varor billigt. Vanligtvis går harryhandeln till Sverige, då den norsk-svenska gränsen är extremt lång och Norge är väldigt smalt på sina ställen. På norsk slang betyder “harry” att något är vulgärt eller smaklöst.

Även om harryhandeln oftast riktas mot Sverige så finn det också de turer som går mot ett lite mer otippat land. Nämligen Finland. Om detta berättar det norska public-service-bolaget NRK i en artiel som går att läsa här.

Några saker jag tycker är intressanta i den här artikeln är:

“– De som jobber her er finske. Men de fleste snakker norsk. Det er en del som kommer fra Syd-Finland og de snakker jo svensk. Men de fleste butikkeierne snakker norsk, forteller Jan.”

“I en undersøkelse Norsk Gallup gjorde av hele Norge, var det fire prosent av befolkningen som handlet i Finland.

– Når vi ser nærmere på Finnmark, så var det 66 prosent av befolkningen som grensehandlet. Av dem var det 99 prosent som handlet i Finland.”

Längst upp i nordligaste Finland lever alltså den nordiska språkförståelsen mellan finnar och norrmän tack vare gränshandeln. De som arbetar på finska k-market är finnar som lärt sig norska eller klarar sig i kundsituationerna på den svenska de lärt sig i skolan.

Posted in nordisk växelverkan | Tagged , , | 2 Comments

Skandinaviskan lever del II

I det senaste inlägget –som kan läsas här– gick vi igenom hur skandinaviskan existerar och används i dagens läge under namnen danska, norska och svenska. Det finns många indikationer på att skandinaviskan också lever i våra länders administration och utbildning, något som kommer att behandlas i det här inlägget i vilket vi kommer att titta närmare på skandinaviskan i Finland.

I Finland så har högskolor och universitet rätt att utkräva bevis på att man behärskar språket på vilket undervisningen sker. I Finland så sker utbildningen i regel på finska, svenska eller engelska. Om man söker till en svenskspråkig utbildning vid t.ex. Åbo Akademi, Arcada eller Svenska Handelshögskolan så brukar man i regel vara tvungen att visa upp bevis på att man kan svenska. De olika skolorna har olika praxis för hur man bevisar sina språkkunskaper, men gemensamt för de alla är att man kan visa upp betyg från en tidigare gymnasial utbildning där undervisningsspråket varit svenska. Alternativt så kan man delta i något av skolornas språkprov i det nämnda språket. Nu finns det dock undantag!

Vid Svenska Handelshögskolan(HANKEN) så kan man slippa språkprovet om man har en bakgrund där skolutbildningsspråket varit norska, danska, färiska eller isländska! Vid ingen av de andra undersökta skolorna så har man ansett färiska och isländska som skolbildningsspråk varit ansett som tillräkliga kunskaper i svenska!

Vid yrkeshögskolan Haaga-Helia så ger man utbildning på finska, svenska och engelska. Även här kräver man att man bevisar tillräckliga kunskaper i svenska. Efter en kort diskussion per e-post med skolan framgår att sökande med danska och norska som skolutbildningsspråk faller in i ramen för de som kan tillräckligt med svenska och kan börja studera där utan skilt språkprov. I samma kunde de berätta för mig att man tyvärr kommer att lägga ner alla Haaga-Helias svenskspråkiga utbildningar efter beslut på ministerienivå(departementsnivå).

Åbo Akademi som är en enspråkigt svensk skola hänvisade mig till detta dokument. Den som svarade på mitt spörsmål underströk också i sitt mejl att de som gått i dansk och norsk skola inte behöver göra något språkprov för att bevisa tillräckliga kunskaper i svenska.

Yrkeshögskolan Novia. Var mycket kortfattade i sitt mejl: “Till språkprov i svenska (vid Novia) kallas de som inte har svenska, norska eller danska som modersmål/skolbildningsspråk, se http://ansokan.novia.fi/YH-examen/sprakprov-i-svenska.html .”

Yrkeshögskolan Arcada har samma praxis som Novia, Haaga-Helia och Hanken. Alltså att de som har haft norska eller danska som skolutbildningsspråk anses har tillräckliga kunskaper i svenska.

Helsingfors Universitet har många olika relativt självständiga fakulteter som har olika praxis i frågan. Tyvärr så ser det ut att de olika fakulteterna har en något striktare hållning i denna fråga.

De många skolorna har med Helsingfors Universitet som undantag en praxis där norskan och danskan välkomnas som om det skulle vara svenska. Skandinaviskan lever i Finland inom utbildningsväsendet om än benämnt som tre olika språk. I senare inlägg så kommer skandinaviskan att undersökas i de andra nordiska länderna och kanske rent av inom administrationen i de nordiska länderna.

 

Markus Söderman

Posted in Nordiska språk | Tagged , , | Comments Off on Skandinaviskan lever del II

Skandinaviskan lever!

Jeg snakker norsk! Jeg taler dansk! Jag pratar svenska! Tre påståenden som inte alls ser så konstiga ut, men faktum är att det är tre påståenden som bara avslöjar en del av sanningen.

Docent Henrik Lindström inledde en gång i tiden en föreläsning i Lund med frågorna: Vad är ett språk och vad är en dialekt? Föreläsningen hade sin tyngdpunkt på skandinaviska språk och dialekter och han sammanfattade med påståendet att norskan, danskan och svenskan rent språkvetenskapligt är skiljda språk. Det som gör de till olika språk och inte dialekter av samma språk är att nationerna Norge, Sverige och Danmark existerar(själv så skulle jag också lägga till Finland som har svenskan som ett av sina statsbärande språk).

Funderar man vidare på det här så verkar det ju ganska vettigt ändå. Inom Sverige till exempel, så finns det svenska dialekter som är så svåra att förstå för andra svenskar att till och med en del norska och danska dialekter är lättare att förstå. Goda exempel är värmländskan och om man går utanför Sveriges gränser närpesiskan som talas i finländska Österbotten. Båda de här dialekterna har mycket gamla inslag och kan för den oinvigde vara mycket svåra att förstå.

Många dialekter har också standardiserade skriftspråk, där de mest kända kanske är de norska skriftspråken bokmål och nynorsk. De finns även de som arbetat långt för att få ett standardiserat skriftspråk för jämtskan, samtidigt som det närpesiska skriftspråket är fullt levande bland Närpes befolkning, då närpesborna ofta skriver på dialekt då de kommunicerar i skrift.

Med detta som bakgrund kan man på god grund påstå att skandinaviskan existerar, lever och frodas som ett livskraftigt språk. Den nordiska språkkonventionen stipulerar att nordiska medborgare ska få betjäning på eget språk i kontakt med andra nordiska myndigheter. Men i enlighet med den nordiska språkkonventionen så kan till exempel en finländsk myndighet välja att kontakten med en dansktalande nordisk medborgare på svenska, då språken anses vara sinsemellan förståeliga. Det som fortfarande inte finns är ett gemensamt skriftspråk. Talspråket finns redan, så fortsätt bruka skandinaviska i era nordiska kontakter!

Posted in Nordiska språk | Tagged , , | 2 Comments

Danskakurs i Helsingfors

Undertecknande har precis kommit från en introduktionskurs i danska, som hölls i Helsingfors av Pohjola-Nordens ungdomsförbund. Jyllänningen och universitetsundervisaren(han var noga på den här punkten att han inte var lektor än) Kim Sandvad West var den som undervisade.

Kind Sandvad talade en mycket lättförståelig danska i långsam takt. Beskrivningarna av tungans form och arbeta då man uttalade g och d var väldigt givande och dessa ljud känns numer inte alls lika svåra att uttala än innan kursen.

Det var också glädjande att se alla de finskspråkiga som anmält sig till denna kurs!

Tack PNU och tack Kim Sandvad för en mycket lärorik dag med smørrbrød, det danske sprog og fantastiskt godt kaffe!

Posted in dansk, danska | Tagged , | Comments Off on Danskakurs i Helsingfors

Rapport skandinavisk session 6(suomeksi alhalla)

Var hälsade nordsnakkare och andra intresserade!

Nordsnakks sjätte skandinaviska session hölls med tre deltagare. Med i snakket var representanter från de finska, svenska och danska språkgrupperna. Alltså talades danska och svenska under sessionen. Jag må ännu en gång berömma Emilia R som deltog för sin mycket goda svenska. Jag trodde allvarligt först hon var en finlandssvensk innan jag blev informerad om annat 🙂 Vidare tackas Marc V för att han kom och snackade danska med oss!

Olkoon tervetuleita nordsnakkarit ja muut kiinnostuneet!

Nordsnakkin kuudes skandinaviankielinen istunto on pidetty. Mukaan snakkiin oli ihmisiä suomen- ruotsin- ja tanskan kieliryhmästä. Istunnossa puhuttiin tanskaa ja ruotsia. Kehun Emilia R kun hän puhui niin hyvä ruotsia että luulin hänen oleva suomenruotsalainen! Vielä kiitoksia Marv V:lle kun hän tuli puhumaan tanskaa meidän kansamme!

Markus Söderman

Posted in finska, Nordiska språk, Rapporter-Rapportit | Tagged | Comments Off on Rapport skandinavisk session 6(suomeksi alhalla)

Finska för Nordbor

Hanaholmen i Finland anordnar finskakurser för Nordbor i sommar. Priset kanske är i övre kant, men det är billigare för lärare och studerande. I priset ingår också kost och logi.

Läs mer här.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Finska för Nordbor